Japanse termen en benamingen

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/Favicon-512-1-100x100.png

Shotokan karate wordt wereldwijd in verschillende verenigingen uitgeoefend, door miljoenen mensen. Om deze reden worden er in de Dojo's verschillende Japanse termen en benamingen gebruikt en gesproken. Op deze wijze weet iedereen wat er bedoeld, en wat er van diegene verwacht wordt. Zo ontstaat er een eenheid : van respect, begrip en waardering naar elkaar toe.

TACHI-WAZA Standen
HEISOKU-DACHI Voeten gesloten
HEIKO-DACHI Natuurlijke parallelle stand, voeten naast elkaar op heupbreedte
MUSUBI-DACHI "militaire stand", hielen tegen elkaar, V-vorm, voeten 90o
HACHI-DACHI Voeten schouderbreedte, voeten licht naar buiten wijzend
KIBA-DACHI Paardenzitstand: voeten 2x schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieën
ZENKUTSU-DACHI Voorwaartse stand (voorste been gebogen, gewichtsverdeling 60%:40%)
KOKUTSU-DACHI Achterwaartse stand (achterste been gebogen, voeten haaks op elkaar, gewichtsverdeling 30%:70%)
FUDO-DACHI Gevechtsstand (onbeweeglijke stand, sterk naar alle kanten), gewicht op beide benen (combinatie tussen ZENKUTSU-DACHI en KIBA-DACHI)
SANCHIN-DACHI "conducteursstand", voeten als HACHI-DACHI, maar voorste voet wijst naar binnen, de achterste voet wijst naar voren, hiel voorste voet en tenen achterste voet op een lijn (knieën naar binnen geduwd)
HANGETSU-DACHI Stand uit gelijknamige KATA, combinatie van ZENKUTSU-DACHI en SANCHIN-DACHI
TSURUASHI-DACHI "Kraanvogelstand"

Vorige

UKE-WAZA Afweertechnieken
AGE-UKE Opwaartse afweer, verdediging voor het hoofd
SOTO-UDE-UKE Afweer van buiten naar binnen, eindigt middenvoor het lichaam
UCHI-UDE-UKE Afweer van binnen naar buiten, eindigt middenvoor het lichaam
GEDAN-BARAI Lage afweer
SHUTO-UKE Afweer met meskant van open hand
MOROTE-UKE Afweer met twee armen, 1 arm ondersteunt de ander, als UCHI-UDE-UKE
KAKIWAKE-UKE Dubbele openende afweer (wig blok)
JUJI-UKE "X"-blok, afweer met gekruiste polsen (met open handen of gesloten vuisten)
MANJI-UKE Dubbele afweer (GEDAN-BARAI en JODAN-UCHI-UKE)

Volgende