Japanse termen en benamingen

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/Favicon-512-1-100x100.png

Shotokan karate wordt wereldwijd in verschillende verenigingen uitgeoefend, door miljoenen mensen. Om deze reden worden er in de Dojo's verschillende Japanse termen en benamingen gebruikt en gesproken. Op deze wijze weet iedereen wat er bedoeld, en wat er van diegene verwacht wordt. Zo ontstaat er een eenheid : van respect, begrip en waardering naar elkaar toe.

Trainingsvormen
KIHON De "basis", de training van technieken en combinaties daarvan
KUMITE Praktische toepassing van KIHON, oefeningen met partner
GOHON-KUMITE KUMITE als 5-staps gevecht, waarbij de aanvaller 5x aanvalt met een afgesproken aanval voorwaarts en de partner achterwaarts verdedigt met een afweer en bij de 5e aanval een tegenaanval lanceert.
SANBON-KUMITE Als GOHON-KUMITE, maar als 3-staps gevecht
KIHON-IPPON-KUMITE KUMITE in een 1-stapsgevecht: 1 aanval, 1 verdediging gevolgd door tegenaanval
KAESHI-IPPON-KUMITE "dubbele" KIHON-IPPON-KUMITE, met afgesproken aanval, deze wordt afgeweerd en gevolgd door voorwaartse tegenaanval, welke wordt verdedigd gevolgd door tegenaanval
JIYU-IPPON-KUMITE Voorbereidende KUMITE op het vrij gevecht, uitgevoerd als KIHON-IPPON-KUMITE, maar beide vanuit vrij gevechtshouding; eerste aanval wordt aangekondigd, afweer en tegenaanval(Len) zijn vrij
OKURI-JIYU-IPPON-KUMITE Als JIYU-IPPON-KUMITE, maar eerste aanval wordt direct gevolgd door een tweede.
HAPPO-KUMITE Vrij gevecht tegen meerdere tegenstanders, gebaseerd op zelfverdediging
JIYU-KUMITE Vrij gevecht, aanval en verdediging is vrij
KATA Formele toepassing van KIHON, waarbij een gevecht tegen meerdere nagebootst. Binnen het SHOTOKAN KARATE-DO zijn er ongeveer 25 KATA. Ze hebben een vaste vorm en volgen een bepaald grondpatroon (ENBUSEN)
KATA BUNKAI "uitleg" van de toepassing van de gebruikte technieken in KATA met behulp van twee of meer tegenstanders

Vorige