Kan-Ku en de aangepaste Corona overheidsmaatregelen

Beste ouders en leden, n.a.v. de aangepaste overheidsmaatregelen hebben het bestuur en trainers het volgende besloten:

1) het zomerkamp zoals gepland in juni zal niet doorgaan.
Wij zullen wel alvast zo snel mogelijk een optie nemen voor 2021.
Tevens zullen wij bekijken of op een later moment een alternatieve
activiteit georganiseerd kan worden.

2) de examens voor juni worden ook tot nadere berichtgeving uitgesteld.

3) Binnentrainingen en in het bijzijn van ouders zijn helaas nog niet toegestaan.
Daarom is ons voorstel om deze te verplaatsen naar buiten. Concreet betekent dit :
dat wij vanaf 6 mei de trainingen willen hervatten van 18.00 tot 19.30 uur voor alle jeugdleden t/m 18 jaar. Locatie wordt het voetbalterrein van Abdissenbosch.
We trainen dan 2x per week afhankelijk van het weer.

Dit is ook afhankelijk van de animo bij de leden aangezien wij ook e.e.a.
praktisch moeten regelen. Derhalve graag voor 28 april een korte reactie positief of negatief van de ouders/leden of dit kan werken. ( via de vriendenapp )

Indien er te veel negatieve reacties komen dan trainen we eventueel via Skype zoals sensei Greta dit nu al organiseert.

Training zijn gewoon in sportkleding, geen karatepak. Die grasvlekken krijg je er niet meer uit . Dus graag jullie korte reactie voor 28 april.

Namens het bestuur en trainers,

Sensei Ad,