Wijziging Bondslidmaatschap per 01 januari 2020

Beste leden, beste ouders,

Middels dit schrijven willen wij, het bestuur en trainers van karate vereniging Kan-Ku, jullie informeren over een belangrijke wijziging met betrekking tot het Bondslidmaatschap van de leden.

Tot op heden zijn de leden en vereniging lid geweest van de IMAF- International Martial Arts Federation. Dit lidmaatschap heeft voor onze vereniging goed gefunctioneerd. Echter mede door organisatorische ontwikkelingen binnen de IMAF vonden wij dat de karate activiteiten binnen de IMAF onvoldoende ontwikkeld werden zowel op technisch als competitief vlak.
Zodoende hebben wij de laatste jaren toenadering gezocht tot de JKA (Japan Karate Association) in Nederland en Belgie. De JKA is de officiële door de Japanse overheid erkende karate bond en 100% gericht op de ontwikkeling en
behoud van (shotokan) karate als krijgskunst en cultureel Japans erfgoed.

Wij, trainers en bestuur, denken dat wij met de aansluiting bij de JKA de toekomst voor de vereniging beter kunnen borgen. Leden krijgen makkelijker toegang tot technisch hoogstaande kwalitatieve stages en wedstijden op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast heeft de JKA een strakke structuur waarbinnen zaken organisatorisch reeds geregeld zijn en waarbij men ondersteuning kan krijgen van andere JKA bonden in Europa, wereldwijd of van het hoofdkantoor in Tokio.

Leden blijven gewoon lid van Kan-Ku en betalen maandelijks verengingscontributie. Echter vanaf 01 januari 2020 worden leden van Kan-Ku lid van JKA Nederland. JKA Nederland hanteert de volgende jaarlijkse
contributies; jeugdleden van 6 t/m 17 jaar 29,- euro en senioren vanaf 18 jaar 32,50 euro en eenmalig inschrijfgeld is
10,- euro. Hiervoor krijgt men dan ook een JKA paspoort. Het IMAF paspoort is dan niet meer geldig en wordt vervangen door het JKA paspoort. Leden dienen dit paspoort bij wedstrijden en stages altijd mee te nemen en ter
plaatse te laten invullen door JKA sensei of bestuursleden.
Echter aangezien het bestuur deze koerswijziging heeft bepaald, zal het JKA inschrijfgeld van 10,- euro door Kan-Ku betaald worden. Dit is eenmalig en geldt alleen voor de huidige leden die in januari 2020 zullen overstappen!
Kan-Ku zorgt voor de administratieve afhandeling van de jaarlijkse contributie betalingen. Dit houdt in dat Kan-Ku de jaarlijkse contributie en eenmalige paspoortkosten bij de ouders zal innen en verder centraal met JKA Nederland zal afhandelen.

Voor verdere informatie over JKA, kijk dan ook eens op de website: www.jkanederland.nl
Indien er nog vragen zijn neem dan s.v.p. contact op met een van de bestuursleden of trainers.

Vriendelijke budo groet,
Oss!!
Bestuur en trainers
Karatevereniging Kan-Ku