Algemene informatie

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Favicon-512-200x200.png

Bestuur

Rene Rademacher        Voorzitter
Sjef Bogman       Penningmeester
Marcel Sobol       Secretariaat / PR
Martijn Lurken   Secretariaat / PR
Jo Jurgens          Materiaal beheer

Dojo:

Sportzaal De Residentie

Abdissenlaan 63

6374 BK Landgraaf

Ingang sportzaal : Stiftstraat

Tel.: 045-5312926

Webbeheer

René Walravens

Mischa Rouleaux

Postadres :
Driessenstraat  23
6374 AS  Landgraaf

Email  :  rrr01@live.nl

Bankrekening IBAN: NL42INGB0005602760

Kamer van koophandel nr : 40188165

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2020/05/JKA-LOGO-170x110.jpg
http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/Naamloos3-415x617.jpg

Trainingstijden :

De trainingen vinden plaats op maandag en woensdag

Maandag :
18.00 – 19.00 uur voor jeugdleden (vanaf 6 jaar t/m 12 jaar)
19.00 – 20.30 uur voor junioren en senioren

Woensdag :

18.00 – 19.00 uur voor jeugdleden (vanaf 6 jaar t/m 12 jaar)

Elke 2 weken        18.00 - 19.30 uur Kumite training   (  vrij gevecht  )

Contributie en betalingen :

Voor het deelnemen aan de trainingen vraagt de vereniging contributie van haar leden.
Verenigingscontributie (ongeacht aantal trainingen):

Jeugdleden t/m 12 jaar € 10,00 per maand
Jeugdleden 13 jaar t/m 17 jaar (junioren) € 14,50 per maand
Leden 18 jaar en ouder (senioren) € 16,50 per maand

Lidmaatschap gaat via automatische incasso. Voor andere betalingen hebben wij een regeling.
Tot een afgesproken bedrag houdt de penningmeester de kosten in voor deelnemers aan activiteiten.

 

Bondscontributie:

Alle leden dienen lid te zijn van de JKA Nederland.
Jaarlijkse bondscontributie leden 6-17 jaar € 29,00, senioren vanaf 18 jaar € 32,50.
Dit bedrag dient per automatische incasso te worden overgemaakt aan karate vereniging Kan-Ku. Nieuwe leden krijgen een inschrijfformulier van JKA Nederland en machtigen deze tot wederopzegging voor het doen afboeken van de bondscontributie € 29,00/ € 32,50 + € 10,- (eenmalig inschrijfgeld + JKA paspoort) aan de penningmeester.