Kan-Ku

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/Favicon-512-1-100x100.png

Karatevereniging Kan-Ku

is een vereniging die al meer dan 40 jaar een begrip in Landgraaf ( Zuid-Limburg ) en omgeving.
Kan-Ku wordt bestuurd door een gekozen bestuur en de technische leiding is in handen van ervaren hoog gegradueerde leraren (sensei’s).
Karatevereniging Kan-Ku is aangesloten bij de JKA Nederland (Japan Karate Association) en de IMAF Nederland (International Martial Arts Federation).

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/Foto-geschiedenis-Kan-Ku-2-300x200.jpg
http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/Foto-geschiedenis-Kan-Ku-3-300x200.jpg

De vereniging organiseert tweemaal per jaar een kyu examen (voor gekleurde banden). Voor de jeugd tot en met 12 jaar hanteren wij het zgn. slippensysteem (voor de beloning van vorderingen in kleine stapjes). Dan-examens (zwarte band) worden behaald bij de JKA Nederland. Ieder lid van Kan-Ku wordt ook lid van de JKA Nederland.

Naast de vaste trainingen en examens kennen wij ook een aantal verenigingsactiviteiten, zoals het jaarlijks zomer trainingskamp, clubwedstrijden, deelname aan regionale wedstrijden, stages en officiële JKA wedstrijden zowel nationaal als internationaal.

Betrokkenheid van de ouders vinden wij ook belangrijk. Middels maandelijks ouderoverleg worden de ouders bijgepraat over de ontwikkelingen en activiteiten binnen de vereniging. Lesgroepen worden zoveel mogelijk opgesplitst in kleinere groepen waardoor elk kind maximale aandacht krijgt. Bij de jeugdgroep zijn altijd 2 leraren (zwarte banders) aanwezig. De lessen vooral voor de jeugd hebben ook een speels karakter echter de focus van Kan-Ku ligt echter altijd op karate-do met kihon, kata en kumite als pijlers volgens de JKA richtlijnen, waardoor “Ons Karate-Do”
een lange weg van discipline en volharding zowel fysiek als mentaal is om uiteindelijk een compleet karateka te worden.

Contributie en lidmaatschap gaan via automatische incasso. Voor andere betalingen hebben wij een separate regeling.

 

Ons Karate-Do (De weg van de lege hand)

Karate is een discipline waarbij alle delen van het menselijke lichaam voor aanval en ter verdediging worden gebruikt. De karatestijl die wij bij Kan-Ku beoefenen en bestuderen is Shotokan.
Dit betekent; gedisciplineerd, volhardend en compleet met karate als sport, vrije tijdbesteding en als optimale zelfverdediging met grote aandacht voor zowel het fysieke als het spirituele element.
Deze vormende elementen kan men afleiden uit de DOJO MOTO en de DOJO KUN,
zeg maar de geestelijke leidraad welke tijdens alle trainingen wordt gehanteerd.
Vanaf het begin is de technische lijn gestoeld op het concept van de Japan Karate Association (JKA). De trainingsmethodes en wetenschappelijke en systematische aanpak, welke voortkomen uit de JKA waarvan bewezen is dat deze doeltreffend, efficiënt en effectief zijn, staan borg voor het hoge niveau van de karatebeoefenaars van Kan-Ku.

 

 

Gichin Funakoshi

de grondlegger van ons Karate.
http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2020/10/funakoshi-300x350.gif