Geschiedenis van kan-Ku

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Favicon-512-200x200.png
http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/Foto-geschiedenis-Kan-Ku-1200x600.jpg

De letterlijke betekenis van Kan-Ku is : “Kijken naar de lucht “.
Karatevereniging “Kan-Ku” werd opgericht op 8 november 1978 door Cees van der Wal en Fred Embregts en is sindsdien gevestigd in de gymzaal van ‘de Residentie’ in Abdissenbosch (Landgraaf). Kan-Ku wordt bestuurd door een gekozen bestuur en de technische leiding is in handen van ervaren hoog gegradueerde leraren (sensei’s).

kan-ku, shihan, karatevereniging

Oprichter Cees van der Wal

In de bestaansgeschiedenis van Kan-Ku waren een aantal sensei’s bepalend voor de vorming van de vereniging. Vanzelfsprekend sensei Cees van der Wal 8e dan en oprichter van Kan-Ku samen met Fred Embregts in 1978. Sensei Cees van der Wal heeft in de begin de vereniging technisch geleid, maar door  werkomstandigheden
was hij genoodzaakt te verhuizen naar het midden van het land. De vereniging ging daarna op zoek naar een waardige vervanger en kwam zodoende in contact met
wijlen sensei Peter Wewengkang en oprichter van JKA Nederland. Onder zijn leiding behaalden diverse leden en latere leraren zoals Trees Embregts, Rien Lammers,
Gerard Verberne en Ad Kleinjans hun 1e dan. Een mijlpaal in de geschiedenis van Kan-Ku.

Midden jaren negentig werd Frank Anderson de nieuwe hoofdleraar van Kan-Ku. Sensei Anderson was Amerikaans staatsburger en een directe leerling van
Kanazawa sensei en Nishiyama sensei en tevens technisch directeur van de TSI (Traditional Shotokan International). Zijn visie op het karate-do sloot naadloos aan op die van Kan-Ku. Beroemd en berucht waren de intensieve trainingen en Summer Camps onder zijn leiding die vooral op eindeloze herhalingen van de basis technieken (kihon) gericht waren. In deze periode werden ook de eerste contacten gelegd met Karateclub Gemina in Alba Iulia Roemenië. Deze contacten zijn in de loop der jaren uitgebouwd tot een hechte band waarbij beide verenigingen activiteiten en evenementen uitwisselen.

Na beëindiging van zijn actieve werkzame periode, kwam sensei Cees van der Wal weer terug naar het zonnige Zuiden en werd onze hoofdleraar. Onder zijn leiding heeft de vereniging zich verder ontwikkeld, werden we lid van de IMAF (International Martial Arts Federation), behaalden velen hun volgende dan en bekwaamden we ons verder in het karate. Door het lidmaatschap bij de IMAF met raakvlakken en invloeden van andere Japanse krijgskunsten ontstond er een bredere kijk op karate en in het bijzonder op het Budo en budo gedachte in het algemeen.

Sensei Cees van der Wal was als docent en examinator  betrokken bij de
landelijke opleidingen voor instructeurs en leraren en als General Secretary en Technical Director van IMAF-Europe nauw betrokken bij nationale en internationale activiteiten. Echter om gezondheidsredenen heeft sensei Cees van der Wal in 2019 noodgedwongen meer afstand moeten nemen als actieve hoofdleraar.

In 2019 heeft de technische staf in afstemming met het bestuur weer aansluiting gemaakt met de JKA en karate vereniging Do-Weng opgericht door Peter Wewengkang, waarmee een cirkel van decennia karateontwikkeling als het ware rond is.

Kan-Ku onderhoudt als open en transparante vereniging ook contacten met
regionale, nationale en internationale verengingen en bonden. In het bijzonder JKA karateverenging Asahi uit Genk (België) die met sensei Robby Lenaerts regelmatig speciale katatrainingen voor de hogere graden van Kan-Ku verzorgen. Daarnaast Karateclub Gemina in Alba Iulia (Roemenië), onze zusterverenging, waarmee Kan-Ku sind begin jaren negentig een warme en intensieve relatie heeft opgebouwd.

 

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2020/05/JKA-LOGO-170x110.jpg
http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/09/Proefles-415x617.jpg