Kan-Ku en de privacywet

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Favicon-512-170x170.png
http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2019/10/AVG-voor-verenigingen-730x400.jpg

Met ingang van 25 mei 2018 handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG).
Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Het is een inspanningswet zoals je wellicht kent van de
Arbowet (inclusief BHV-regelgeving).

 


De Stichting AVG voor verenigingen is ontstaan als samenwerkingsverband van verenigingsspecialisten en juristen, gesteund door enkele verenigingen. Aanleiding was de komst van nieuwe privacyregels, neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Stichting beoogt verenigingen te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Daartoe is een AVG-programma ontwikkeld, een 15-stappenplan. Dat neemt de gebruiker aan de hand bij de te nemen stappen.

Ook karatevereniging Kan-Ku heeft het stappenplan van het AVG programma doorlopen, en voldoet hiermee aan de AVG eisen.

Klik hier voor het openen van de AVG verklaring, afgegeven aan karatevereniging Kan-Ku

 

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2020/05/JKA-LOGO-170x110.jpg