Gedragsregels in de Dojo

Dojo gedragsregels

Bij het binnenkomen van de Dojo wordt van je verwacht dat je je houdt aan de Dojo regels. Met deze regels zorgen we er samen voor dat je de lessen zo goed mogelijk kunt volgen. De Dojo regels gaan in het bijzonder over: respect, hygiëne en veiligheid.

Respect:

Het groeten (Rei) is een zeer belangrijk onderdeel in de Japanse krijgskunsten. Bij binnenkomen en verlaten van de Dojo, naar je trainingspartner bij het begin,
tijdens en na het beoefenen van de oefenstof.

Je bent op tijd op de training. Als je te laat komt wandel dan niet zomaar de Dojo binnen, wacht in Seiza (geknield bij de ingang) totdat de trainer je ziet en je binnen de les toelaat. Wil je de les om een dringende reden verlaten, meldt dat dan bij de trainer.

We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/Dojo/vereniging, en houden dit schoon.

 

http://karateverenigingkanku.nl/wp-content/uploads/2018/02/Karate-1-300x170.png

Hygiëne:

Eten is niet toegestaan in de Dojo. Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte nagels, dames met lang haar in een staart of opgebonden zonder scherpe uitstekende delen, dames dragen een wit shirt onder hun Gi.

Veiligheid:

Licht voor aanvang van de training de trainer in over een blessure of handicap. Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het jeugdlid

Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen. Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders. Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is of zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. Spreekt zoon/dochter aan op eventueel verkeerd gedrag.

Tijdens deze kijkmomenten vragen wij iedereen op de bank rustig te zijn, om onze Karataka niet af te leiden. Andere kijkdagen/momenten zullen vermeld worden.
Telefoons dienen in de stand stil te staan. Heen en weer lopen is niet toegestaan. Het is toegestaan 5 minuten voor afloop van de training de Dojo binnen te komen om uw kind op te halen.

De kleedkamer is bedoeld voor het omkleden. Houd de Sensei niet op! Voor vragen kunt u buiten deze ruimte terecht bij de Shihan of Sensei.

Voor ons allemaal geldt:

Voor praten, discussiëren en commentaar geven is er genoeg gelegenheid na de training. Tijdens de training leidt af, daarna kan ook rustiger gesproken worden. Bij vragen of opmerkingen meldt u zich dan voor of na de training bij de Shihan of een van de Sensei.
Eventueel ouderoverleg wordt aangekondigd of vermeld in de agenda (voor op het bord of website/mail).
Dit zijn ook goede momenten om met elkaar te spreken en bij te praten.